Kabaçam Çevre ve Kabaçam İnşaat firma sahibi Hidayet Kabaçam Beyi ziyaretimiz.